free web creator


BISERKIN PUT d.o.o.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Evidencija o radnicima – opći podaci od 01.09.17.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017.

Član 3. st. 1. novog Pravilnika propisuje podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati : 

1. ime i prezime 

2. OIB 

3. spol 

4. dan, mjesec i godina rođenja 

5. državljanstvo 

6. prebivalište, tj. boravište 

7. dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati 

8. stručno obrazovanje i posebni ispiti i tečajevi (koji su uvjet za obavljanje posla) što uključuje licencije, certifikate i sl. 

9. datum početka rada 

10. naznaka je li riječ o dopunskom radu9 i: br. radnih sati koje će radnik raditi temeljem takva ugovora, suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u radnom vremenu ukupno 40 sati tjedno 

11. trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada – u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo 

12. trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo a)u RH: sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika b)u inozemstvu: sjedište, mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva 

13. naznaka je li riječ o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako 

14. mjesto rada (ali ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomena da se rad obavlja na različitim mjestima) 

15. ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, tj. propisano skraćeno radno vrijeme u satima 

16. vrijeme odsustvovanja s rada zbog: mirovanja radnog odnosa, dopusta: neplaćenog, rodiljnih, roditeljskog, posvojiteljskog, korištenja dr. prava u skladu s posebnim propisom 

17. datum prestanka radnog odnosa 

18. razlog prestanka radnog odnosa.