how to create a website for free


BISERKIN PUT d.o.o.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Fiskalizacija – izmjene od 01.07.2017.

1. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ( NN 115/16.), brisan je član prema kojem su „mali obveznici fiskalizacije“ mogli ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune. Od 01.07.2017. osobe koje porez plaćaju paušalno („mali obveznici fiskalizacije“) postaju obveznici fiskalizacije, odnosno izdavanja računa putem naplatnih uređaja. Za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa uvodi se obveza korištenja programskog rješenja koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti s zakonskim propisima. Za ispravnost programskog rješenja propisuje se odgovornost za obveznika fiskalizacije te proizvođača ili održavatelja programskog rješenja.

2. Mijenja se način prijave podataka o poslovnim prostorima , te je potrebno u periodu 01.07.-31.07.17. u Poreznoj upravi izvršiti potvrdu (verifikaciju) prijavljenih poslovnih prostora putem ePorezne. Ukoliko nemate ovaj servis navedene podatke morate dostaviti putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave na ovjeru počevši od 1. srpnja. 


3. Obavezna je dostava podataka o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja za provedbu postupka fiskalizacije.