bootstrap table


BISERKIN PUT d.o.o.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Ovrha na plaći - novi iznosi

U Narodnim novinama br. 102/16. objavljena je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. Ona je iznosila 5.664,00 kune.

Znači da će u 2017. godini radniku koji ima otvoren zaštićeni račun, a plaća mu je veća ili jednaka 5.664,00 kune, od ovrhe biti izuzet iznos od 3.776,00 kuna, što je 2/3 neto plaće radnika. U slučaju kada je plaća manja od 5.664,00 kuna, tada će od ovrhe biti izuzeto 2/3 njegove neto plaće.

Ovo se ne primjenjuje ako se ovrha provodi radi U slučaju ovrhe naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,od ovrhe je izuzet iznos u visini od 1/2 prosječne neto plaće u RH (5.664kn), a u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je izuzet iznos od 1/4 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH.